Vítejte na stránkách moderní pražské veterinární kliniky CENTRALVET v Hostivaři

Adresa

Na Plískavě 106/21
102 00  Praha – Hostivař

Otevírací doba

Po – Pá: 7:30 – 21:00 hod

Telefon

+420 731 477 996
+420 602 419 335

a

Idiopatická cystitida

Zánět močového měchýře u koček bez zjevné příčiny

Idiopatická cystitida je onemocnění, které řadíme pod tzv. FLUTD.

 

Co znamená FLUTD?

U koček se velmi často vyskytuje onemocnění dolních cest močových, tedy močového měchýře a/nebo močové trubice.

Soubor chorob, které náleží do této kategorie, lze nalézt i pod zkratkou FLUTD, z anglického feline lower urinary tract disorders.

Kočičí idiopatická cystitida je nejčastěji se vyskytující onemocnění z kategorie “onemocnění dolních cest močových“.

Druhým nejčastěji se vyskytujícím onemocněním dolních močových cest u koček je urolithiáza, tedy přítomnost kamenů v močových cestách. Dále sem řadíme tvorbu zátek v močové trubici, které se tvoří z přítomného organického materiálu nebo přítomnost traumatických patologií, které zužují nebo zcela ucpávají průchod močovou trubicí. Bakteriální infekce, nádorové onemocnění nebo neurogenní poruchy jsou méně časté příčiny FLUTD.

Co je příznakem onemocnění dolních cest močových?

Nevýhodou při veterinární diagnostice je fakt, že všechny nemoci dolních cest močových mají shodné příznaky.

Klinické příznaky naši pozornost sice nasměrují k FLUTD, ale není možné od sebe jednotlivé choroby z této kategorie odlišit bez dalších testů.

Mezi příznaky patří:

  • Časté močené malého množství moči.
  • Pro veterinárního lékaře je velmi důležitou informací, zda zvíře močí často a velké množství moči na jedno močení nebo často, ale malé množství moči na jedno močení. Proto je vhodné se při pozorování zvířete na tuto informaci zaměřit.
  • Bolestivost při močení.
  • Bolestivost při močení bývá u koček těžko pozorovatelná, jelikož jsou schopné nepohodu velmi dobře skrývat. Může se projevovat zvýšenou agresivitou, vokalizací nebo nahrbeným postojem.
  • Močení na neobvyklých místech
  • Pokud si zvíře spojí bolestivost při močení se záchůdkem začne vyhledávat místa k močení mimo vlastní toaletu.
  • Močení na neobvyklých místech může být způsobené také poruchami chování, což je důležité odlišit od močení mimo zachůdek kvůli bolestivosti.
  • Měli bychom také odlišit močení od značkování. Při značkování zvíře močí (spíše kratší střiky) na horizontální povrchy a jedná se o běžný jev u nekastrovaných jedinců.
  • Krev v moči
  • Častější číštění v oblasti genitálií a vnitřní strany stehen

Idiopatická cystitida

Každá nemoc s přívlastkem “idiopatická“ nám oznamuje, že její příčina není známá. Pokud veterinární lékař určí jako konečnou diagnózu idiopatickou cystitidu, bohužel Vám nikdy s jistotou neřekne, jaká je vyvolávající příčina nemoci. Právě to je důvod, proč se idiopatická cystitida často nazývá “pandořin syndrom“.

Idiopatická cystitida je tedy zánět močového měchýře bez zjevné příčiny. Jedná se o zánět sterilní, tzn. bez přítomnosti bakterií. Pokud bychom provedli kultivaci moči, výsledek by byl vždy negativní. Jelikož se při idiopatické cystitidě nenacházejí v močovém měchýři bakterie, antibiotika se při léčbě nevyužívají.

Stejně jako každé idiopatické onemocnění je i idiopatická cystitida diagnostikována vylučovací metodou. To znamená, že nejprve musí veterinární lékař vyloučit všechny výše zmiňované nemoci z komplexu FLUTD, aby mohl jako konečnou diagnózu stanovit idiopatickou cystitidu.

Pravděpodobná příčina

Na základě celé řady výzkumů se vědci a veterinární lékaři přiklánějí k teorii, že opravdu velmi významnou roli při rozvoji idiopatické cystitidy hraje stres vyplývající z okolního prostředí. Dále se pravděpodobně podílejí abnormality močového měchýře a celá řada dalších abnormalit v organismu, ale STRES VŽDY HRAJE PRIM.

Kdo je predisponován k rozvoji této nemoci?

Predisponováni k idiopatické cystitidě jsou jedinci s nadměrnou hmotností, s nižší fyzickou aktivitou, nervózní jedinci, jedinci krmeni suchou stravou, jedinci s nízkým příjmem tekutin a jedinci chovaní pouze uvnitř.

První epizoda se obvykle projeví u mladých, případně středně starých koček.

Prognóza do budoucnosti

Bohužel se jedná o onemocnění, které se nedá vyléčit.

Klinické příznaky u převážné většiny všech pacientů do několika dnů samovolně odezní, ale velmi často dochází k opakovaným epizodám během celého života jedince.

Terapie

Jelikož se jedná o onemocnění, které není možné vyléčit, zaměřujeme terapii na zmírňování klinických příznaků, a tím zkvalitnění života jedince během jednotlivých epizod. Vhodnou terapií můžeme také docílit proloužení intervalu mezi jednotlivými epizodami nebo zmírnit jejich závažnost.

V rámci terapie je velmi důležité tlumit bolestivé stavy zvířete léky proti bolesti, jejichž potřebnou dávku i druh určí veterinární lékař.

Pro zkvalitnění života zvířete je velmi důležitá práce nejen veterinárního lékaře, ale také majitele, který může vytvořit vhodné podmínky pro zlepšení psychiky zvířete.

Centralvet

Na Plískavě 106/21, Praha 15 – Hostivař, 102 00

E-mail

centralvet@seznam.cz

Telefon

+420 602 419 335

Ordinační hodiny

Po-Pá 7:30-21:00 hod

Od 11:00 do 15:00 hod pouze pro objednané

Facebook

Sledujte nás

Zásady zpracování osobních údajů a Cookies

© 2023 CENTRALVET, s. r. o.  Website by StellaDigital